hero

Phần mềm Dự thầu GXD

Đặt mua phần mềm Ms Thu An 0974 889 500.

Lập giá dự thầu - chào thầu xây dựng →

Lập Tổng mức đầu tư

Chuẩn hóa công tác và biểu mẫu lập Tổng mức đầu tư, các loại số liệu như Suất vốn đầu tư, Chỉ số giá, Đơn giá... gắn liền với các chỉ dẫn Nghị định, Thông tư giúp bạn có bản TMĐT nhanh chóng và thuyết phục.

Phân tích Hiệu quả dự án

Tính toán phân tích hiệu quả dự án, xác định các chỉ tiêu xem xét tính hiệu quả dự án như NPV, IRR, BCR, T<sub>th</sub> sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn đối với bạn.

Pháp lý dự án đầu tư

Pháp lý xây dựng luôn là thứ đau đầu, khi thực hiện công việc lập phân tích - chuẩn bị dự án... việc nghiên cứu, tra cứu, đọc các quy định - hướng dẫn văn bản pháp luật luôn là vấn đề đau đầu và ngốn thời gian của bạn.

Lập dự toán xây dựng

Khi dự án được duyệt, bạn có luôn các số liệu để triển khai luôn được bước lập dự toán ở giai đoạn thực hiện dự án. Không tốn thêm quá nhiều công sức và chi phí cho phần mềm dự toán và công sức tư vấn lập dự toán...

Các biểu mẫu dự án

Các biểu mẫu phục vụ công tác lập dự án, nghiên cứu và triển khai dự án được sưu tầm, biên tập và lưu trữ trên hệ thống server cloud của GXD. Giúp bạn có tư liệu tham khảo, dễ dàng hơn với công việc.

Cộng đồng các chuyên gia

Có một cộng đồng sử dụng phần mềm Dự thầu GXD sẽ chia sẻ với bạn nhiều kiến thức, kinh nghiệm xử lý công việc. Giúp bạn tiến nhanh hơn trong sự nghiệp, tiết kiệm nhiều năm tháng cuộc đời. Để tiết kiệm thời gian bạn có thể tham gia khóa học.